UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Põldoja Hans

1
Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas
2
Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid