UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Veisson Marika

1
Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalsuse indikaatorid
2
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine