UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Paju Heidi

1
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
2
Kutse§petajate varasemate §pingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt