UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Kogan Irena

1
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
2
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades