UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Tõnisson Eve

1
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest (Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad 2007)
2
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijatest (2006)