UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Annus Tiina

1
Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel
2
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
3
Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest
4
Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine