UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Rajangu Väino

1
Koolitussüsteemi kvantitatiivsest arengust ja tööturg
2
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul
3
Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö)