UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Jõgi Larissa

1
Euroopa täiskasvanuhariduse elukutsete uuring
2
Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION
3
Täiskasvanute koolitajaks kujunemine Euroopas