UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Eisenschmidt Eve

1
Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid
2
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon
3
Kutseaasta seire