UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Ümarik Meril

1
Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring
2
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
3
Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring
4
QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses