UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Toots Anu

1
Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses
2
Tiiger Luubis 3
3
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon
4
Hariduspoliitilised tegurid E-õppe mõjutajana kõrgkoolides