UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Reiska Priit

1
Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine kasvatusteaduste valdkonnas
2
Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm
3
Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri
4
Üliõpilaste ja õppejõudude hoiakud matemaatikaõppe suhtes ja nende arusaamad matemaatikaõppest ning selle interdistsiplinaarsusest