UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Unt Marge

1
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
2
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
3
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
4
Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö)