UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Titma Mikk

1
Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad
2
Põlvkondade eluteed 66
3
Põlvkondade eluteed 69
4
Põlvkondade eluteed 79
5
Põlvkondade eluteed 83
6
Põlvkondade eluteed 87
7
Põlvkondade eluteed 91
8
Põlvkondade eluteed 93
9
Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö)