Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid
[RIHU09]
uuringud
võtmesõnad
uurijad
institutsioonid
ANNA INFOT TEHTUD UURINGUST
ANNA INFOT TEHTUD PUBLIKATSIOONIST
 
Esileht Projektist Meeskond Analüüsid Seminarid Kasulikud lingid

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud SA Archimedes kõrghariduse kvaliteedi programmi PRIMUS projekti "Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid teadmistepõhise hariduspoliitika ning majanduse teenistuses" idee sündis vajadusest aidata kaasa programmi eesmärkide (vt. http://primus.archimedes.ee/node/20) ja Eestis teadmistepõhise poliitika kujundamisele. 

Üldeesmärk on edendada riigi kõrgharidusvaldkonna arengukavade ja õigusaktide koostamise ning rakendamisega seotud organisatsioonide teadmistepõhise planeerimise võimekust.

Üldeesmärgi saavutamiseks on projektis kolm alategevust, mille raames teostati järgmised tööd: 

1.  Eesti kõrgharidusuuringute ning analüüside (2000 - 2009) kaardistamine ja alamandmebaasi loomine

2.  Kõrgharidust käsitlevate riigi strateegiadokumentide eesmärkide, meetmete, indikaatorite ja andmeallikate kaardistamine.

3.  Eesti kõrgharidusuuringute ja kõrgharidust käsitlevate riigi strateegiadokumentide seoste analüüs, sh uuringute rakendamise senise ulatuse ning potentsiaali kaardistus.

TULEMUSED

Analüütiline ülevaade Teadmistepõhise kõrghariduspoliitika võimalused Eestis, Kasemets, A. (2010)

Publikatsioon Kõrghariduspoliitika arengukavade ja teadusuuringute sidumise vajadusest. Veski, L., Kroos, K., Murakas, R. (2009) Riigikogu Toimetised nr 20, lk 159-167

Kõrgharidusuuringute andmebaas http://www.sotsioloogia.ee/esta/list.php