Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid
[RIHU09]
uuringud
võtmesõnad
uurijad
institutsioonid
ANNA INFOT TEHTUD UURINGUST
ANNA INFOT TEHTUD PUBLIKATSIOONIST
 
Esileht Projektist Meeskond Analüüsid Seminarid Kasulikud lingid

Murakas, R. (2009) ESTA-ga seotud tegevused ja ettepanekud. Aruanne.

Kroos, K. (2009a) Eesti kõrghariduse strateegilise juhtimisega seotud eesmärkide, mõõdikute ning andmeallikate kaardistus. [LISA1][LISA2]

Kroos, K. (2009b)  Kõrghariduse kvaliteet kehtivates riiklikes strateegiadokumentides.

Veski, L. (2009) Kõrgharidusega seotud arengukavade seos ministeeriumite tellitud sotsiaalteaduslike uuringutega

Veltmann, V. (2009) Kõrghariduse kvaliteedi indikaatorid Eesti haridusuuringutes

Veski, L., Kroos, K., Murakas, R. (2009) Kõrghariduspoliitika arengukavade ja teadusuuringute sidumise vajadusest. Riigikogu Toimetised nr 20, lk 159-167

Kasemets, A. (2010) Teadmistepõhise kõrghariduspoliitika võimalused Eestis. Projekti analüütiline ülevaade, 34 lk