Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid
[RIHU09]
uuringud
võtmesõnad
uurijad
institutsioonid
ANNA INFOT TEHTUD UURINGUST
ANNA INFOT TEHTUD PUBLIKATSIOONIST
 
Esileht Projektist Meeskond Analüüsid Seminarid Kasulikud lingid

Aare Kasemets - projekti RIHU09 üldjuht. Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE), parema õigusloome programmi juht. Lisainfo projekti kohta e-postiga: aare.kasemets@ut.ee või tel. 56 48 98 69

:: ESTA ::

Rein Murakas - Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi sotsiaalse analüüsi meetodite lektor, ESTA juhataja ja tegevuste koordinaator.
Margus Dsiss, Taimi Nilson, Kärt Vajakas, Vello Veltmann jt kaasabi ESTA/RIHU09 andmeaida täiendamisel ja kodulehe tegemisel.

:: RIIGI ARENGUKAVADE ANALÜÜS ::

Karmo Kroos - EBSi majandusteooria õppetooli juhataja kt, Tallinna Ülikooli doktorant.

:: RIIGI ARENGUKAVADE JA TEADUSUURINGUTE SEOSTE ANALÜÜS ::

Lauri Veski - Tartu Ülikooli sotsioloogiamagistrant, RAKE haridusuuringute programmi juht

:: PROJEKTI KAVANDAMINE, SEMINARID JA VAHEARUANNETE RETSENSIOON ::

Indrek Seppo - Tartu Ülikooli majandusteaduskonna haridusökonoomika lektor (projekti tööde retsenseerimine).
Anita Kärner - Tartu Ülikooli doktoriõppekava peaspetsialist, haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse juhataja (metoodikad, ESTA andmebaas)
Väino Puura - Tartu Ülikooli emeriitprofessor (interdistsiplinaarse uurimismetoodika teema).

Lisaks uurimisrühmale panustasid projekti tegevustes kõrgharidusuuringute teostajad täiendades ESTA andmebaasi ja projekti aruteluseminaridel osalejad, sh Kadrin Kergand ja Anneli Lorenz (PRIMUS), Tiina Annus (HTM), prof Väino Rajangu (TTÜ), Marge Unt (TLÜ RASI), Janika Meriküll (TÜ), Tiina-Liisa Laes-Rummo (ESA), Sulev Alajõe (TÜ Pärnu Kolledž), Piret Tatunts (TÜ) jpt (vt ideed ja ettepanekud - A.Kasemets (2010) projekti analüütiline ülevaade, p. 5.3).