UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Murakas Rein

1
Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad
2
Katkestanute uuring Uus algus
3
Ülikoolide praktikajuhendajate uuring
4
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
5
Koolinoor 1992: kooliòpilased turumajandusele suunduvas Eestis.
6
Lääne-Viru maakonna ettevõtlus
7
Omanik
8
Põlvkondade eluteed 87
9
Põlvkondade eluteed 93
10
Tartu linna ettevõtlus 1998
11
Tartu linna ettevõtlus 2000
12
Tartu linna ettevõtlus 2002
13
Tartu maakonna ettevõtlus 2003
14
TÜ sotsiaalteaduskonna üliõpilaste arvutikasutamine
15
Ühiselamu üliõpilane
16
Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)
17
Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö)