UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Tallinna Tehnikaülikool


1
Koolitussüsteemi kvantitatiivsest arengust ja tööturg
2
Ülikoolide kvaliteedialase olukorra kaardistamine
3
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul
4
Kõrgkooli tasemel E-õppe ja digiõppe didaktika
5
Teie arvamus 1975
6
Teie ja teie laps (1)
7
Inglise ärisuhtluse kultuurilisi aspekte
8
Integratsiooni monitooring 2002
9
Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis
10
Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö)