UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
EESTI STATISTIKAAMET


1
teemaleht "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes"
2
Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle"
3
artikkel "Noorte valikud tasemehariduses ja tööturg" kogumikus "Pilk tööellu"
4
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
5
Täiskasvanute koolituse uuring
6
kogumik "Kõrgharidus 1993-2003"
7
kogumik "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes"
8
kogumik "Täiskasvanud koolipingis"
9
artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed"
10
Doktorite karjääriuuring
11
Eesti tööjõu-uuring, moodul "Elukestev õpe"
12
Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored"
13
Täiskasvanute koolitus ettevõtetes
14
artikkel "Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud" kogumikus "Pilk tööellu"
15
artikkel "Õpilaste heaolu ja tervis" kogumikus "Lapsed"
16
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
17
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
18
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
19
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
20
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
21
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
22
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
23
Elutingimuste uuring Eestis 1999
24
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)
25
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
26
artikkel "Haridus ja heaolu" kogumikus "Sotsiaaltrendid 3"