UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Saar Ellu

1
Põlvkondade eluteed 83
2
Põlvkondade eluteed 93
3
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
4
Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus
5
Integratsiooni monitooring 2008
6
Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007
7
Eesti haridussüsteem ja ISCED-97
8
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
9
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
10
Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega
11
Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe
12
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
13
Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)